گروه بورس- شروین شهریاری: آخرین هفته معاملاتی در بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که با جهش 4/ 2 درصدی شاخص در مقیاس هفتگی، بورس تهران سود 28 درصدی را در سال 94 نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. این بازدهی در حالی در هفته‌های اخیر از سود بانکی سبقت گرفت که تا نیمه دی ماه، رخوت کامل بر فضای بورس حکمفرما بود و کل این بازدهی در دو و نیم ماه گذشته به ثبت رسید؛ اتفاقی که کمتر کارشناسی آن را از قبل پیش‌بینی می‌کرد. ویژگی دیگر سال 95 این بود که شاخص بازار سهام در هر دو مقطع حساس توافقات هسته‌ای...

منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس منبع : |«پایان سال» غیرمترقبه در بورس
برچسب ها : بورس